Breaking ข่าว ต่างประเทศ

ตามคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์

 

เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์​ ตามความคาดหมาย ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1.00-1.25 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 15 มิ.ย. 60 — ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน หลังเสร็จสิ้นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นเวลา 2 วัน โดยปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1.00-1.25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยอมรับว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าระดับเป้าหมาย 2% 

 

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)-

 

ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได้ประกาศแผนตัดลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลลง จาก 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดการถือครองพันธบัตร และหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน (MBS) ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เข้าซื้อในตลาดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณว่า อาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ จากนั้นก็จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง ในปี 2018 และอีก 3 ครั้ง ในปี 2019 โดยคาดว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงสิ้นปี 2019 น่าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 2.9%