ข่าว

“กรมพัฒนาธุรกิจฯ” เผย ธุรกิจเจ๊งพุ่ง 10% ในเดือนส.ค.

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจที่ตัดสินใจเลิกประกอบกิจการเดือนในสิงหาคมมีทั้งหมด 1,755 ราย หากเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,594 ราย ถือว่าเพิ่มขึ้น 10%

สำหรับประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 155 ราย หรือคิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 97 รายคิดเป็น หรือ 6% และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 58 ราย หรือคิดเป็น 3%

โดยธุรกิจเลิกกิจการสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิงหาคม อยู่ที่ 10,016 ราย เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 9,717 ราย ขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2562 มีจำนวน 59,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,782 ล้านบาท คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 55,766 ล้านบาท