ศาลปกครองสูงสุด กลับคำพิพากษา คืนสิทธิให้เครือซีพี ร่วมประมูลโครงการพัฒนาอู่ตะเภาต่อ

10 ม.ค. 2563 เวลา 5:40 น.

ศาลปกครองสูงสุด กลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คืนสิทธิ “ธนโฮลดิ้ง” ในเครือซีพี ร่วมประมูลโครงการพัฒนาอู่ตะเภาต่อ

วันนี้ (10 ม.ค.) ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ศาลปกครองสูงสุด องค์คณะผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.381/2562 ระหว่างบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินกาคตะวันออก

โดยศาลปกครองสูงสุดได้กลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันนี้มีคำสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก รับข้อเสนอทั้งหมดของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตรไว้พิจารณา

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กลุ่มธนโฮลดิ้ง ถูกคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิทธิไม่รับซองข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอด้านราคาในการประมูลโครงการดังกล่าว มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท โดยระบุว่าการยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62 เกินเวลาไป 9 นาที ผิดเงื่อนไขร่วมประมูล ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าเอกสารซองข้อเสนอมาถึงสถานที่รับซองหลังเวลาที่กำหนดไว้ 15.00 น.