ตัวแทนพนักงานการท่าเรือ ร่อนหนังสือให้คมนาคม อ้างพบปมเอื้อผลประโยชน์ ทำรัฐบาลเสียหาย

26 มี.ค. 2563 เวลา 13:06 น.

กลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือ ส่งเหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F หลังพบพิรุธเอื้อประโยชน์ ทำให้รัฐฯ เสียหาย

ตัวแทนกลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือให้นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการท่าเรือฯ โดยรายละเอียดของเอกสาร ได้ระบุถึงการพบพิรุธที่เชื่อว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนที่ยื่นประมูลลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ที่เกิดจากการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ

รายละเอียดของหนังสือฉบับนี้ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเปิดประมูลโครงการฯ ที่มีเอกชนสนใจเข้ามายื่นซองประมูล 2 ราย แต่ได้ตัดสิทธิ์ในการร่วมประมูล 1 ราย เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสาร ข้อเสนอซองที่ 2 จึงเหลือเอกชนเพียงรายเดียวที่ผ่านคุณสมบัติ ต่อมาคณะกรรมการการคัดเลือกฯ เร่งผลักดันโครงการนี้ ทั้งที่การเสนอราคาต่อหน่วยงาน ต่ำเกินกว่าปกติ จนทำให้รัฐบาลเสียหายผลประโยชน์ที่จะได้รับ

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะผลตอบแทนของการประมูลในครั้งนี้มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ตัวแทนกลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนร้องให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทาผิดจริง ขอให้ดำาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

เนื้อหาเอกสารบางส่วน

กลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือ ส่งเหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F หลังพบพิรุธเอื้อประโยชน์ ทำให้รัฐฯ เสียหาย

กลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือ ส่งเหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F หลังพบพิรุธเอื้อประโยชน์ ทำให้รัฐฯ เสียหาย

กลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือ ส่งเหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F หลังพบพิรุธเอื้อประโยชน์ ทำให้รัฐฯ เสียหาย