พาณิชย์ สั่งคุมราคาหน้ากากอนามัยต่อเนื่อง

13 ม.ค. 2564 เวลา 7:26 น.

กระทรวงพาณิชย์ กำชับเข้มคุมขายหน้ากากอนามัย 2.50 บาทต่อชิ้น หน้ากากทางเลือกกำไรต้องไม่เกิน 60% ของต้นทุน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายได้ออกไป ภายหลังสินค้าดังกล่าวจะครบกำหนดวันหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ ส่วนรายการสินค้าควบคุมรายอื่นจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2564 ดังนั้น จะยังไม่มีการพิจารณาเพิ่มหรือถอดรายการสินค้าควบคุม โดยรายการสินค้าควบคุมรายการอื่นจะยังคงควบคุมจนถึงกลางปีนี้ ส่วน 4 รายการสินค้าที่ต่ออายุจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วนี้

สำหรับ 4 รายการสินค้าควบคุมที่ต่ออายุ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ (วัตถุดิบที่ผลิตหน้ากากอนามัย) แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ และเศษกระดาษ โดยจะยังเป็นรายการสินค้าควบคุมต่อไป ซึ่งรายละเอียดการติดตามดูแลยังคงเหมือนเดิม โดยหน้ากากอนามัยที่ผลิตในประเทศ ซึ่งมีโรงงานประมาณ 30 กว่าโรงงาน จะต้องจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคา 2.50 บาทต่อชิ้น ส่วนหน้ากากอนามัยทางเลือกที่ผลิตทั้งในประเทศและมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จะมีการควบคุมราคาขายปลีกไม่เกินต้นทุนที่ผลิตและบวกไม่เกิน 60% จากราคาต้นทุนที่ผลิตได้

ส่วนการดำเนินคดีผ่านการร้องเรียนเข้ามาที่กรมการค้าภายใน หรือสายด่วน 1569 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 มีการร้องเรียนเรื่องหน้ากากอนามัยเข้ามา 160 ราย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้ว 129 ราย สามารถดำเนินคดีไปแล้ว 19 คดี โดยแบ่งเป็นไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13 คดี และขายเกินราคา 6 คดี ในจำนวนนี้ 2 คดี เป็นการขายเกินราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญในการจำหน่ายสินค้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในการดูแล ควบคุมไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนอีก 31 คำร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การติดตามดูแลเรื่องของการผลิตหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใมนยังดูแลอย่างใกล้ชิดการผลิตหน้ากากอนามัย ผู้ประกอบการ โรงงานดำเนินการอย่างเต็มที่อีกทั้งยังพบว่าได้เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นเพื่อรองรับต่อความต้องการของประชาชน

ส่วนการดูแลจับตารายการสินค้าควบคุม กรมฯก็ยังให้ความสำคัญโดยเฉพาะสินค้า หมู ไก่ ซึ่งพบว่ากำลังมีปัญหาซึ่งก็อยู่ระหว่างการติดตามและหารือจากทุกฝ่ายเพื่อดูแลและหามาตรการช่วยเหลือต่อไป สำหรับรายการสินค้าควบคุมมีทั้งสิ้น 55 รายการ