ข่าว ข่าวจริง สปริงนิวส์

“เอ ไชยา” รับตำแหน่งอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 

 

 

ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินนักร้องชื่อดัง “เอ ไชยา มิตรชัย” ได้เข้ารับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมศีล5 ทั่วประเทศ กับท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะและเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการนี้ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณให้ “เอ ไชยา มิตรชัย” ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และในปีนี้มีศิลปินคนบันเทิง อย่าง “เอ ไชยา มิตรชัย” ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นศิลปินพุทธศาสนิกชนที่ช่วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และมีความประพฤติเคารพในพระรัตนตรัย จึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

***รับชมคลิป***

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน