Spring News

ยังน่าห่วง!ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

08 ก.พ. 2561 เวลา 0:50 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศบริเวณ แขวงวังทองหลาง, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ก.พ.61 เช้านี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน วัดได้ที่ 184 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังคงอยู่เกณฑ์สีเหลือง หรือ ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม้ว่าจะลดลงวานนี้ (7 ก.พ.) ที่วัดค่าได้เต็มแมกซ์สูงสุด 194 มคก/ลบ.ม. ก็ตาม ยังน่าห่วง!ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภาพหมอกควันที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่แขวงวังทองหลาง, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 156 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังน่าห่วง!ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และ หากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ทันที ยังน่าห่วง!ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด