ข่าว ทั่วไทย

Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย

บันเทิงสปริงนิวส์ — นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ในเดือน เม.ย. นี้ กับงาน Water Festival 2017 ที่ปีนี้ได้ขยายพื้นที่การจัดงานพร้อมกันครอบคลุม 4 ภาคของประเทศไทย

 

 

เตรียมไปชุ่มฉ่ำคลายร้อนกันทั่วไทยและร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในงาน Water Festival 2017 "เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย" ที่ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยึดหลักแนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และร่วมสร้างปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมเรียนรู้ สืบสานบอกเล่าประวัติศาสตร์ และประเพณีอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ไม่มีวันเชย และในปีนี้ได้ขยายพื้นที่การจัดงานพร้อมกัน ครอบคลุม 4 ภาคของประเทศ โดยขยายไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปีแรก ที่ จ.อุดรธานี ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง

ส่วน 3 พื้นที่เดิม ได้แก่ ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ริมแม่น้ำปิง, ภาคใต้ จัดที่ จ.ภูเก็ต โซนถนนพังงา เมืองเก่า และภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุด ของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 4 มงคล และ 3 ท่าน้ำเพลินใจ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิทหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์วอร์ล และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนต์ รายละเอียดกิจกรรมภายในงานของแต่ละภาคเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ www.waterfestivalthailand.com