Breaking News ข่าว

แถลงข่าวการมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง (MERLA)

 

บันเทิงสปริงนิวส์ — แสดงความยินดีกับนักเขียนแนวสารคดีทั้ง 2 ท่าน อย่าง วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (ประเภทร้อยแก้ว) ที่คร่ำหวอดในวงการวรรณกรรมประเภทชุมชน คนต้นแบบคนชายขอบ หรือผู้ด้อยโอกาส งานธรรมชาติกว่า 20 ปี และเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ประเภทร้อยกรอง ผู้สรรค์สร้างวรรณกรรมเกี่ยวกับผืนน้ำโดยตรง ที่สะท้อนวิถีความเป็นอยู่และมนุษยธรรม 

โดยทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง หรือ Maekong River Literature Award 2017 : MERLA ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ 2550 ก่อตั้งโดย 3 ประเทศสมาชิก อย่าง เวียดนาม, ลาว และกัมพูชา และต่อมาเสริมทัพด้วยประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมียนมา, จีน (ยูนนาน) และประเทศไทย รวมเป็น 6 ประเทศ 

 

 

ที่มอบรางวัลที่เชิดชูเกียรติแก่นักเขียนและผลงานวรรณกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต, สังคม และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ในประเทศลุ่มน้ำโขง โดยจะมอบให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละประเทศทุกปี และสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดงานมอบรางวัลนี้ขึ้น ในวันที่ 26 ส.ค. นี้ ผ่านความร่วมมือจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย