สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 84 พรรษา

23 ธ.ค. 2560 เวลา 10:02 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

สมเด็จพระจักรพรรดิ์ อากิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพ 84 พรรษา

ชาวญี่ปุ่นกว่า 45,000 คน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 84 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดิ์ อากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ที่พระราชวังอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 ธ.ค.)โดยประชาชนร่วมถวายพระพร และโบกธงชาติในขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดิ์และราชวงศ์ เสด็จออก ณ พระสีหบัญชร ซึ่งในปีนี้ เป็นวันค้ายวันพระราชสมภาพ ที่ทมีประชาชนมาร่วมถวายพระพรมากที่สุด

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การปรากฎพระองค์ ของสมเด็จพระจักรพรรดิ์ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ มีขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ มีขึ้นหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้การรับรองกฎหมายพิเศษ เปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิ ทรงสละราชสมบัติได้ โดยพิธีสละราชสมบัตินั้ นจะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2019 หลังจากที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติมานาน เกือบ 30 ปี และมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ พระชนมายุ 57 พรรษา จะเสด็จขึ้นครองราชย์ ในวันต่อมา คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2019

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th