ต่างประเทศ รายงานพิเศษ

“พิธีเสกสมรสเจ้าชายแฮร์รี – มาร์เคิล” ชาวอังกฤษยินดีหรือเฉยเมย?

พิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รีและเมแกน มาร์เคิล เป็นงานมงคลที่คนทั่วโลกยินดี แต่สำหรับชาวอังกฤษแล้ว เขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อพระราชพิธีที่จัดขึ้นในประเทศของเขา ไปติดตามจากรายงาน

พิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รีและเมแกน มาร์เคิล เป็นงานมงคลที่คนทั่วโลกยินดี แต่สำหรับชาวอังกฤษแล้ว เขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อพระราชพิธีที่จัดขึ้นในประเทศของเขา ไปติดตามจากรายงาน