ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นสร้างนิสัยทิ้งขยะให้เป็นที่-คัดแยกขยะ

ประเทศญี่ปุ่น มีระบบคัดแยกขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง ทำให้บริหารจัดการง่ายและมีการปลูกฝังนิสัยให้ประชาชนให้ทิ้งขยะอย่างถูกต้อง ทำให้ทุกเมืองปลอดจากขยะ

โทการิ กรีนเซ็นเตอร์

การสอนให้ผู้ชนะกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 13 ที่มาเยี่ยมชมโรงงานเผาขยะ “โทการิ กรีนเซ็นเตอร์” ในเมืองโตโยต้า ของประเทศญี่ปุ่น คัดแยกขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยการเล่นเกมแยกขยะ เป็นกุศโลบายที่แยบยล ที่ทำให้คนไทย ได้เรียนรู้ประเภทของขยะและคัดแยกได้ถูกต้อง

ในประเทศญี่ปุ่น แยกประเภทขยะค่อนข้างละเอียด มีทั้งขยะเผาได้ โลหะ ฝังกลบ พลาสติก ขยะใหญ่ ขยะอันตรายมีความเสี่ยงที่จะระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ และ ขยะมีพิษที่เป็นอันตรายต่อโลกมนุษย์

“โทการิ กรีนเซ็นเตอร์” จะรับเฉพาะขยะเผาได้ ก่อนเผาจะบีบให้เหลือน้อยที่สุดและจะเผาหลายครั้งจนเหลือน้อยที่สุด จากนั้นนำพลังงานจากการเผาขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้คนในเมืองใช้ นอกจากนี้ยังเข้มงวดกับการแยกประเภทขยะหากใครทิ้งไม่ตรงวันหรือแยกประเภทผิดจะไม่เก็บให้ เมื่อนำมาทิ้งเองก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ชาวญี่ปุ่นมักเก็บขยะกลับไปทิ้งที่บ้านของพวกเขา

ถ้าสังเกตถนนหนทางในประเทศญี่ปุ่นแทบจะมองไม่เห็นถังขยะ เพราะค่าจัดเก็บขยะมีค่าใช้จ่ายสูง ชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยจึงต้องเก็บขยะกลับไปทิ้งที่บ้านของพวกเขา นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หนึ่งในทีมที่ชนะกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 13 ที่นำไอเดียการคัดแยกขยะมาใช้ในโรงเรียนจนชนะกิจกรรม มองว่าการเข้าร่วมโครงการ โดยปลูกฝังนิสัยเรื่องการคัดแยกขยะและสร้างขยะให้น้อยที่สุด ทำให้พวกเธอและสมาชิกในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม

เด็กนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น จะถูกสอนว่า สมาชิกในบ้านแต่ละคนทิ้งขยะ 921 กรัมต่อวัน หากมีสมาชิก 5 คน เพียง 2 วันก็จะมีขยะมากถึง 8 กิโลกรัม ดังนั้นเด็กๆ จะถูกสอนให้รับประทานอาหารให้หมด เพื่อจะได้ไม่เป็นขยะ เด็กนักเรียนจึงมองว่า หากได้รับการปลูกฝังเช่นนี้ตั้งแต่วัยเยาว์ปัญหาขยะในประเทศไทยก็คงจะน้อยลงมาก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน