ต่างประเทศ

อาชีพแห่งชีวิตและความตายในพาราณสี

ประเพณีสำคัญของชาวอินเดีย คือเมื่อมีผู้เสียชีวิต จะนิยมนำศพไปฌาปนกิจที่เมืองพาราณสี ไปดูอาชีพแห่งความตาย ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ

อาชีพแห่งความตาย ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ

พาราณสี ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเดีย ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเมืองแห่งความตาย เพราะชาวอินเดียนิยมนำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีฌาปนกิจ ด้วยความเชื่อว่า จะส่งวิญญาณผู้วายชนม์ หลุดพ้นบ่วงสังสารวัฏ หากเป็นพิธีศพในพาราณสี ไม่ว่า พราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์ ศูทร จะผ่านขั้นตอนที่เหมือนกันหมด แต่ผู้ประกอบพิธี ผู้พิทักษ์เพลิงศักดิ์สิทธฺ์ ที่เรียกกันว่า “ดอมส์” กลับล้วนเป็นวรรณะที่ผู้คนดูแคลน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน