ต่างประเทศ

คนไทยติดภูเขาไฟรินจานี ออกจากพื้นที่เสี่ยงหมดแล้ว ทยอยเดินทางกลับ

เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ที่เข้าไปช่วยเหลือคนไทยหลายร้อยคนที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว บนเกาะลอมบอก ประเทศอินโดนิเซีย และติดอยู่ในพื้นที่ ติดอยู่บริเวณภูเขาไฟรินจานี แจ้งว่าขณะนี้คนไทยทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่เสี่ยงหมดแล้ว ซึ่งได้แยกย้ายกันเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งบางส่วนได้เดินทางกับทัวร์ บางส่วนยังคงรอที่เกาะลอมบอกเพื่อรอการเดินทางกลับต่อไป