ต่างประเทศ

ประมวลภาพ พี่น้องชาวลาวยังลำบาก แม้น้ำท่วมลด ยังไร้บ้านอยู่ท่ามกลางความมืดมิด [คลิป]

ผู้ประสบภัยในประเทศลาว ยังคงอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก หลังประสบภัยเขื่อนแตก จนมีน้ำท่วมระดับสูง แม้ว่าจะผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้ว ก็ยังคงไม่มีบ้านให้พักอาศัย บางบ้านต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิด เพราะหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ หลายครอบครัวมีความหวัง มีอาหารประทังชีวิตหลังจิตอาสาฝ่าสายฝนและเส้นทางที่ขรุขระ นำของยังชีพไปให้