ยูเอ็น ได้ข้อสรุป กม.ข้อตกลงลดโลกร้อน [คลิป]

ที่ประชุมของยูเอ็นบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการออกกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงลดโลกร้อนกรุงปารีสปี 2015 แล้ว

ยูเอ็น ได้ข้อสรุป กม.ข้อตกลงลดโลกร้อน

นานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมของสหประประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ว่าด้วยเรื่องสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เมื่อวานนี้ที่ประเทศโปแลนด์ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการออกกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงลดโลกร้อนกรุงปารีสปี 2015 แล้ว โดยในกฎหมายระบุว่า ทุกประเทศ รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนา ต้องส่งรายงานรายละเอียดถึงความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง และรายงานฉบับแรกต้องส่งภายในสิ้นปี 2024

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 1 ข้อที่ระบุให้ประเทศที่พัฒนาแล้วรายงานต่อยูเอ็นว่ามีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาเท่าไหร่ และรายงานที่ว่านี้ต้องส่งให้แก่ยูเอ็นทุกปี โดยกฎหมายข้อนี้เป็นการเอื้ออำนวยแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาให้สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อตกลงลดโลกร้อนกรุงปารีสได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2020