ปารีสเตรียมห้ามรถบัสนักท่องเที่ยวเข้าใจกลางเมือง

6 ก.ค. 2019 เวลา 2:59 น.

ฝรั่งเศสเตรียมห้ามรถโดยสารนักท่องเที่ยวเข้าใจกลางเมืองกรุงปารีส ส่งเสริมให้เดิน ขี่จักรยาน หรือใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง

กรุงปารีสของฝรั่งเศสเตรียมออกกฎหมายเพื่อลดจำนวนรถโดยสารที่จะเข้ามาในเมือง พร้อมทั้งวางแผนจัดที่จอดรถสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่รอบๆเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะของเมือง จักรยาน หรือการเดิน ส่วนรถที่เข้าไปในเมือง ทางการจะจัดที่จอดรถไว้ให้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปแหล่งท่องเที่ยวของเมืองได้ ขณะที่ทางการกรุงปารีสเองก็พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน หรือการเดินเที่ยวแบบใส่หูฟังด้วย

กฎหมายใหม่ของฝรั่งเศส ให้อิสระองค์การบริหารท้องถิ่นในการจัดการการจราจรมากขึ้น ทางการกรุงปารีสกำลังมีความกังวลเรื่องจำนวนรถบัสนำเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรถเหล่านี้ใช้พื้นที่มาก ขัดขวางการจราจร และใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองในเดือนพฤศจิกายน แต่กรุงปารีสและเมืองโดยรอบ ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง 50 ล้านคน นอกจากนี้ ปี 2018 ยังเป็นปีที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกด้วย คือถึง 89.4 ล้านคน