ข่าว

“วอลมาร์ท” ทุ่ม 800 ล้าน ต้าน COVID-19 ทั่วโลก

วอลมาร์ท และมูลนิธิวอลมาร์ท มอบเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 809 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรน่า

วอลมาร์ท และมูลนิธิวอลมาร์ท มอบเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 809 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19

โดยเงินทุนดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็นกองทุนย่อย เพื่อแจกจ่ายให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข , ด้านความต้องการของอาหาร และความต้องการอื่นๆ ในชุมชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทุนแรกคาดว่าจะออกในสัปดาห์นี้

โดยจะแบ่งทุนแยกย่อยออกเป็น :

5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 162 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนความพยายามทั่วโลกในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 324 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนด้านอาหาร เช่น โครงการอาหารโรงเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงอาหารได้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

อีก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 324 ล้านบาท) จะสนับสนุนความพยายามในชุมชนสหรัฐอเมริกาและตลาดโลก

แคทลีน แมคลาฟลิน (Kathleen McLaughlin) รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของ Walmart และประธานมูลนิธิ Walmart กล่าวว่า “ในสถานการณ์ที่บีบคั้นและจำเป็น เราเห็นชุมชนต่างๆ รวมตัวกันเพื่อทำสิ่งที่เหนือความคาดหมาย สำหรับการระบาดของไวรัสโคโรน่าในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยเราหวังว่าทุนเหล่านี้จะช่วยพลักดันในความพยายามกับการต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าได้ ในขณะที่เรายังคงทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น”