นวัตกรรม รายงานพิเศษ

รพ.พระราม 9 ลุย“เฮลท์แคร์คอมมูนิตี้” ทรานส์ฟอร์มสู่ Digital Hospital

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ปรับกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็น “เฮลท์แคร์คอมมูนิตี้”เน้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาและปรับแนวทางสู่โรงพยาบาลดิจิตอล

รพ.พระราม 9 ปรับโฉมสู่ Professional Healthcare Community

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้โรงพยาบาล พระราม 9 ต้องปรับกลยุทธ์  เพื่อก้าวสู่การเป็น “เฮลท์แคร์คอมมูนิตี้”เน้นใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการรักษา และปรับแนวทางสู่โรงพยาบาลดิจิตอล ด้วยเหตุผลทางด้านปัจจัยเสริมหลายอย่าง ทั้งจากเทรนด์ การดูแลสุขภาพของคนไทยมากขึ้น การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่คาดว่ามีสัดส่วน 20% ของจำนวนประชากรในอีก 3 ปีข้างหน้า ทำให้มีผู้สูงอายุเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นอีก ติดตามจากรายงาน