ข่าวทั้งหมด

เช็กอิน : นครปฐม Slow Life กับสายน้ำ คลองมหาสวัสดิ์ [คลิป]

คลองมหาสวัสดิ์ มีดีอะไร?….เป็นเหมือนคำเชิญชวน ที่ท้าทายให้ไปค้นหาด้วยตัวเอง ของเหล่าคนนครปฐม ที่อยู่ริมน้ำชายคลองมายาวนาน

เช็กอิน : เนปาล เยือน “สถูปโพธินาถ” แห่งดวงตาเห็นธรรม [คลิป]

มีโอกาสได้แตะเท้า ไปเยี่ยมเยือน “กาฐมาณฑุ” เมืองหลวงของประเทศเนปาล เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นหนึ่งใน 3 เมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ ท่ามกลางประชากรราว 3.2 ล้านคน

1 2 3 8