เช็กอิน : ลำปาง เที่ยวสวนส้มสายน้ำผึ้งปลอดสารพิษ ออเดอร์ล้นมาตรฐาน GAP [คลิป]

ที่ไร่ส้มจิตรอำไพ ที่ ตั้งอยู่ บ้านค่ากลาง หมู่ 2 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้เปิดให้ประชานทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมผลผลิตส้มสายน้ำผึ่ง ที่ ปลูกในไร่ส้มจิตรอำไพ แห่งนี้ฟรี หลังจากที่ สวนส้มแห่งนี้ได้เริ่มเพาะปลูกต้นกล้าเมื่อประมาณ 6 ปีก่อนหลังจากนั้นผ่านมา 3 ปี จนถึงปัจจุบันได้มีผลผลิตส้มสายน้ำผึ่งที่ปลอดสารพิษ และได้รับรางวัล มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติการเกษตร ที่ดีสำหรับพืช หรือ ( GAP พืช) จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ที่มีผลผลิตจำหน่ายไปทั่วจังหวัดลำปาง ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งอีกหลายจังหวัด ที่มีการสั่งซื้อมาทางระบบออนไลน์ของ ไร่ส้มจิตรอำไพ แห่งนี้ จนเป็นที่ชื่นชอบและนิยมรับประทานส้มสายน้ำผึ้งที่มีรสชาติเฉพาะตัวของส้มในพื้นที่แห่งนี้ ที่ไม่เหมือนใคร

โดยหลังจากที่ผลผลิตเป็นที่ชื่นชอบแล้ว ทำให้หลายๆคนอยากเห็นพื้นที่การปลูกส้มการบริหารจัดการวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ว่า เป็นอย่างไร อีกทั้งมีหลายภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนแนะนำในเรื่องต่างๆให้แก่เจ้าของสวนส้มจนนำไปสู่การผลิตส้มที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชม ทำให้เจ้าของสวนส้ม แห่งนี้ ตัดสินใจเปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสได้จริงในพื้นที่ ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562

 

ซึ่งคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวต่างแห่แหนเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากวันละไม่ต่ำกว่า 300 คน ซึ่งแต่ละคนต่างตื่นตาตื่นใจเพราะไม่เคยได้สัมผัสสวนส้มแปลงใหญ่มาก่อนอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่จริงและตัดผลส้มจริงสามารถกินได้ทันที โดยมีเจ้าของสวนส้ม สองสามีภรรยา คือนายเอกภพ วิญญาภาพ และนางอำไพ วิญญาณภาพ ผู้จัดการไร่ส้มจิตรอำไพ เป็นวิทยากรและไกค์แนะนำลงเที่ยวชมในไร่ส้มแห่งนี้ ทำให้ผู้ที่ได้เข้ามาเที่ยวชมต่างได้รับทราบข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดและถูกต้อง

 

นางอำไพ วิญญาณภาพ ผู้จัดการไร่ส้มจิตรอำไพ กล่าวว่า โดยปกติแล้วทำกิจการด้านรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก แต่ก็ชอบทำสวน เดิมทีเคยปลูก ยางพาราเอาไว้ แต่หลังจากราคายางตกต่ำ จึงหันมาปลูกพืชไร่ ประกอบกับสามี นายเอกภพ วิญญาภาพ จบด้านเกษตรไม้ผล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความรู้ด้านการเกษตร จึงแบ่งพื้นที่สวนปลูกมะละกอฮอลแลนด์ ประมาณ 50 ไร่ แต่มะละกอเป็นพืชที่มีข้อจำกัดเรื่องอายุไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว และเน่าเสียหากส่งขายไม่ทัน ทำกำไรได้ไม่มาก อีกทั้งส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลางถูกกดราคาจึงเกิดการขาดทุน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

จากนั้น เมื่อสามปีก่อนเลยทดลองปลูกส้มสายน้ำผึ้ง แต่พบว่า สวนส้มส่วนใหญ่ๆหลายแห่งใช้เคมีมากเกินไป เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงานในไร่ และด้านอื่นๆ ตนเองและสามีจึงเริ่มต้นแนวคิดของการทำสวนส้มปลอดภัย โดยไม่ใช้สารเคมีเลย ช่วงแรกๆผลิตออกมาปรากฏว่าส้มร่วงเสียหายทั้งสวน ทำปีแรกก็ขาดทุนเลยต้องกลับมาทบทวนใหม่ ด้วยการบำรุงที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ซื้อขี้วัวมาจากเกษตรกรที่เลี้ยงวัว ส่วนวิธีการปราบวัชพืชเน้นแบบธรรมชาติคือใช้แรงคนตัดแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า ใช้เทคนิคการปลูกให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี คือประมาณ 8-9 เดือน จะหยุดก็ช่วงฤดูฝน ที่ต้องดูแลสวนส้มอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีโรคต่างๆมากมาย อีกทั้งผลผลติที่ได้มาจะขายด้วยตัวเองขายปลีก ส่ง ไม่ผ่านคนกลาง ทั้งวางขายตามตลาดทั่วไปในเขตเมืองลำปาง การตลาดออนไลน์ จนได้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม Good Agriculture Practices หรือ GAP จนทุกวันนี้ผลผลิตที่ออกมาสามารรถเก็บขายหมดได้ทุกวันซึ่งแต่ละวันจะเก็บตาม ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ทั้งสดและใหม่ทันที ซึ่งสามารถเก็บผลิตได้วันละไม่ต่ำกว่า 300-500 กิโลกรัมแล้วแต่ ออเดอร์ที่สั่งมา และการเปิดให้ชมเพียงแค่ 2 วันก็เพราะหลังจากนี้ไป ส้มจะผลิดอกรุ่นใหม่ออกมา หากเข้าไปรบกวนมากๆห วั่นว่าจะทำให้เกิดการติดเชื้อต่างๆจากพืชได้จึงเปิดให้เที่ยวชมได้แค่ 2 วันเท่านั้นแต่หากใครอยากเที่ยวชมติดต่อมาเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อสอบถามาได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 063-9354666