8 แนวทางการดูแลเด็กเล็ก ห่างฝุ่นพิษ!

กระทรวงสาธารณสุข แนะมาตรการการดูแลสุขภาพและการดูเด็กเล็ก ห่างจากฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

กระทรวงสาธารณสุข เข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่สีแดงและสีส้ม พร้อมแนะ 8 แนวทางการดูแลเด็กเล็ก

แนวทางการดูแลเด็กเล็ก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามช่องทางต่างๆ

2. ควรดูแลให้เด็กหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารในช่วงที่ PM 2.5 อยู่ในระดับตั้งแต่สีเขียว (26 – 37 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป

3. ควรให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 6 แก้วต่อวัน

4. ควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์

5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถนอกศูนย์ฯ หากจำเป็นต้องนำรถเข้ามาจอดในบริเวณศูนย์ฯ ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ

6. ปลูกต้มไม้บริเวณศูนย์ฯ เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ

7. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น

8. ขอความร่วมมือร้านค้าแผงลอยปิ้งย่างโดยใช้เตาไร้ควัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง หากสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้โรคที่เป็นอยู่เกิดอาการกำเริบ และส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังอื่นๆตามมาอีกด้วย