สุขภาพ

8 แนวทางการดูแลเด็กเล็ก ห่างฝุ่นพิษ!

กระทรวงสาธารณสุข แนะมาตรการการดูแลสุขภาพและการดูเด็กเล็ก ห่างจากฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

กระทรวงสาธารณสุข เข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่สีแดงและสีส้ม พร้อมแนะ 8 แนวทางการดูแลเด็กเล็ก

แนวทางการดูแลเด็กเล็ก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามช่องทางต่างๆ

2. ควรดูแลให้เด็กหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารในช่วงที่ PM 2.5 อยู่ในระดับตั้งแต่สีเขียว (26 – 37 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป

3. ควรให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 6 แก้วต่อวัน

4. ควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบพาไปพบแพทย์

5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถนอกศูนย์ฯ หากจำเป็นต้องนำรถเข้ามาจอดในบริเวณศูนย์ฯ ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ

6. ปลูกต้มไม้บริเวณศูนย์ฯ เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ

7. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น

8. ขอความร่วมมือร้านค้าแผงลอยปิ้งย่างโดยใช้เตาไร้ควัน

ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง หากสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้โรคที่เป็นอยู่เกิดอาการกำเริบ และส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังอื่นๆตามมาอีกด้วย