ศิริราชเจ๋ง! ปลูกถ่ายสำเร็จสเต็มเซลล์ผิวกระจกตา ช่วยผู้ป่วยกลับมามองเห็น

05 มิ.ย. 2562 เวลา 0:39 น.

โรงพยาบาลศิริราช แถลงความสำเร็จครั้งแรกของไทย 'ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์' รักษาผิวกระจกตา ช่วย ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีก

โรงพยาบาลศิริราช จัดการแถลงข่าว การประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หลังมีการศึกษาวิจัย และ พัฒนาวิธีการรักษาด้านจักษุวิทยามานานกว่า 12 ปี

โรงพยาบาลศิริราช แถลงความสำเร็จครั้งแรกของไทย 'ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์' รักษาผิวกระจกตา ช่วย ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีก

โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การวิจัยนี้เริ่มขึ้นในปี 2550 หลังทีมจักษุแพทย์ศิริราชได้ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตา ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลิมบัส หรือ ซีเลต และปีต่อมาได้ พัฒนาการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเยื่อบุปาก หรือโคเมต กระทั้งปี 2557 เริ่มใช้วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อลิมบัสโดยไม่อาศัยการเพาะเลี้ยง หรือสเลต

โรงพยาบาลศิริราช แถลงความสำเร็จครั้งแรกของไทย 'ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์' รักษาผิวกระจกตา ช่วย ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีก

ซึ่งจากการติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าประสบสำเร็จเป็นครั้งแรก และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษา ส่วนการพิจารณาเลือกการรักษาวิธีใดจาก 3 วิธีนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย โดยความสำเร็จครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติต่อไป

โรงพยาบาลศิริราช แถลงความสำเร็จครั้งแรกของไทย 'ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์' รักษาผิวกระจกตา ช่วย ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีก

ด้านนายประกอบ ขจรฤทธิ์ ผู้ป่วยที่เข้าโครงการรักษาด้วยวิธีสเลต กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีก่อน ได้ป่วยเป็นโรคกลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลายแห่ง ผ่าตัดตาทั้งสองข้างหลายครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น กระทั่งมีโอกาสเข้าโครงการนี้ และเข้ารับการรักษาด้วยวิธีสเลต จนทุกวันนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่ กลับมามองเห็นได้ แม้จะไม่ชัดเจนแต่ก็ดีกว่าเก่ามาก

โรงพยาบาลศิริราช แถลงความสำเร็จครั้งแรกของไทย 'ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์' รักษาผิวกระจกตา ช่วย ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีก

ขอบคุณภาพจาก sirirajpr