การตลาด

ธ.ก.ส.จัดงานอุปสมบทหมู่พนักงาน 89 คน

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดงานอุปสมบทหมู่พนักงาน 89 คน (ชมคลิป)