การตลาด

ชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าตึงงาม จ.ลำพูน

ก้อนพลาสติกที่เห็นเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่คนในชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำมาบริหารจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขยะ รวมทั้งยังง่ายต่อการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของคนในชุมชนอีกด้วย

ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าตึงงาม ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ

จากปัญหาปริมาณขยะที่มากในชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชาชนในชุมชนได้นำเอาโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  มาบริหารจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขยะ รวมทั้งยังง่ายต่อการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของคนในชุมชน 


วิฑูรย์ ณ นคร ประธานชุมชนปลอดขยะบ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดเผย ผ่านผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ ว่า หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้านในชุมชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการกำจัดขยะมากนัก และใช้วิธีการกำจัดขยะเดิมด้วยการเผาเพียงอย่างเดียว

หลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น)

เพราะง่ายและสะดวกโดยไม่ได้คำนึงถึงมลพิษที่เกิดขึ้น ภายหลังทางเทศบาลตำบลป่าสักได้เข้ามาให้ความรู้โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) มีการรณรงค์และให้เห็นถึงภัยของขยะ หากจัดการไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง

พร้อมทั้งพาชาวบ้านไปดูงานตามพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทำให้คนในชุมชนเกิดการคล้อยตามและเห็นถึงประโชยน์ของการจัดการขยะ นอกจากนี้แกนนำชุมชนยังสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการจัดการขยะ ด้วยการดึงร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก เมื่อสมาชิกนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาซื้อของครบ 50 บาท จะได้รับส่วนลดราคา 1 บาท

และมอบธงและป้ายเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ มีการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน สวัสดิการที่ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กๆ และพัฒนาชุมชน และนี่ถือเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่3 จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะ 2 ปีซ้อน ในปี 2558 และ2559