ก.แรงงาน ปฐมนิเทศยุวแรงงาน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน

“รมว.แรงงาน” เปิดปฐมนิเทศยุวแรงงาน

กระทรวงแรงงาน จัด“โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน”โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีเยาวชนเข้าร่วมปฐมนิเทศเกือบ 600 คน ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน จัดให้มีกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนช่วงว่างจากการเรียน และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้โลกของการทำงาน

มีทักษะชีวิต เรียนรู้ ฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย มีรายได้ระหว่างการเรียน รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงจัด “โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน”

ที่จะเข้าทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ได้ทราบถึงสวัสดิการแรงงาน รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงาน สิทธิประกันสังคมต่างๆ รวมถึงเพื่อเตรียมทักษะที่จะเตรียมพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการนั้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน