การตลาด

เตรียมจัดงาน ครบรอบ 23 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย เตรียมจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 23 ปี เตรียมพร้อมทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

__________________________________________________________________________________________________