การตลาด

กฟน.มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ

กฟน.มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560
 
วันที่ 19 เม.ย.60 นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทน กฟน. มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล ทั้งการดูแลนักกีฬาคนพิการการเก็บตัว ฝึกซ้อม เสริมสร้างประสบการณ์สู่การเข้าแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยที่ผ่านมา กฟน. ได้ดำเนินการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 – 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2560 – 2563 กฟน. จะให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อเนื่องอีก 4 ปี เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 22,000,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน