การตลาด

กฟน.แจ้งปิดที่ทำการ ในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559

วันที่ 10 ธ.ค.59 การไฟฟ้านครหลวง จะเปิดทำการ และให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 07.30 – 15.00 น. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรอบการชำระค่าไฟฟ้าในช่วงวันดังกล่าวฯ สามารถชำระได้ที่ตัวแทนรับชำระทุกแห่ง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เป็นต้น หรือสามารถชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Master Card และ VISA Card ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ App Store และ Google play

ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดก่อนออกนอกบ้านควรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ปิดสวิตซ์ไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และควรตรวจสอบสายไฟ และปลั๊กไฟ หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณต้นไม้รกทึบควรตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้พาดเกี่ยวสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับและเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้
อย่างไรก็ตาม หากพบเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร. 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน