ข่าว ข่าวภาคใต้

เลขาศอ.บต.พบกงสุลใหญ่โกตาบารู หารือช่วยคนไทยในมาเลเซีย

วันที่ 20 ธ.ค. -นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. พร้อมคณะ เดินทางไปพบนาย ไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย ตอบสนองตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จากการสำรวจพบมีคนไทยอาศัยในรัฐกลันตัน ทั้งที่ผิดกฎหมายและเข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย ประมาณ 300 ครอบครัว โดยในเดือน มกราคมที่จะถึงนี้ ทาง ศอ.บต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู จัดโครงการ กงสุลสัญจรพบปะคนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือ และดูแลเรื่องสุขภาพ เนื่องด้วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก บางคนคลอดบุตรแล้ว ไม่มีทะเบียนบ้านในประเทศไทย ทำให้ขาดการศึกษา