Breaking News ข่าว

สยบข่าวลือ! คุณหญิงเกิดศิริ ร่อนจดหมาย โต้หย่า “พล.ต.อ.สันต์” ยันใช้ชีวิตบ้านหลังเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ใครหลายคนคงทราบข่าวกันพอสมควรว่า "ยุวเรต กังสถาน" ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล "ศรุตานนท์" เนื่องจากได้รับอนุญาตจาก พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของต้นนามสกุลพระราชทาน เพราะ"ยุวเรต" คอยดูแลพล.ต.อ.สันต์ มาโดยตลอดป้นระยะเวลาท่ยามนาน  หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของ"ยุวเรต" ที่ใชื่อว่า yuwared_sarutanond นั้น จะเห็น"ยุวเรต"และพล.ต.อ.สันต์ มีความสนิทสนมกันมาก 

ล่าสุดคุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ส่งจดหมายถึงสื่อมวลขน เพื่อชี้แจงกรณีข่าวการหย่าระหว่างตนกับ พล.ต.อ.สันต์ นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จดหมายนี้ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อความระบุว่า

จากกรณีที่มีสื่อต่างๆ นำเสนอข่าวการหย่าระหว่าง พล.ต.อ.สันต์ กับ คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ดิฉันขอเรียนความจริงดังนี้ 

1.กรณีข่าวการหย่าระหว่างดิฉันกับ พล.ต.อ.สันต์ ไม่เป็นความจริง และดิฉันไม่เคยคิดที่จะหย่า 

ความจริงคือ ดิฉัน กับ พล.ต.อ.สันต์ฯ ยังคงสถานภาพสมรสและปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ตามเอกสารสำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาทะเบียนบ้านที่แนบ 

2. หากมีเอกสารหรือข่าวอื่นๆ ที่แสดงว่า ดิฉัน กับ สามี หย่าขาดจากกัน ถือว่าเป็นการแอบอ้างหรือเป็นการเอกสารปลอม 

3. หากมีผู้อื่นแสดงตนว่าเป็นคู่สมรส หรือ แสดงเอกสารการจดทะเบียนสมรสกับสามีของดิฉัน ถือเป็นการแอบอ้างหรือจดทะเบียนสมรสซ้อน มีความผิดตามกฏหมาย 

สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอโทษท่านสื่อมวลชน กรณีที่ดิฉันออกมาชี้แจงล่าช้า เนื่องจากในขณะที่มีข่าวการหย่าของดิฉันกับสามีเผยแพร่ออกไป ดิฉันอยู่ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาในการนำเสนอความจริงต่อไปและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี พร้อมในท้ายจดหมายได้มีลายมือชื่อลงไว้ว่า เกิดศิริ ศรุตานนท์ 

ทีมข่าวสปริงส์ออนไลน์ได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีคุ้นเคยกับ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ และ คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ได้รับการยืนยันว่า เท่าที่ทราบทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันแต่อย่างใด แต่เป็นที่รับรู้กันว่าความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองไม่เหมือนเดิม 

9b34ba1338a44f4e87109f7b4396cb40