Breaking ข่าว

สมาคมธนาคารจับเซ็น 12 กฎเหล็ก ห้ามแบงก์บังคับขายประกัน!

วันที่ 22 ธ.ค.59 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันชีวิต (ฉบับที่…) พ.ศ. …และร่างพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่…) พ.ศ. … สรุปสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กฎหมายที่แก้ไขใหม่จะครอบคลุมถึงการดูแล พฤติกรรมการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ และให้ดูแลการบังคับขายประกันผ่านธนาคาร เมื่อลูกค้ามีการกู้เงินด้วย เพราะที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ “ฐานเศรษฐกิจ” สื่อในเครือสปริง กรุ๊ปว่า นอกจากการแก้ไข พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต-ประกันวินาศภัย รวมถึงคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ออกกฎระเบียบมาบังคับแล้ว สมาคมธนาคารไทยยังได้เพิ่มกฎเหล็ก 12 ข้อปฏิบัติ ที่ให้ธนาคารสมาชิกปฎิบัติตาม โดยจะมีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในช่วงต้นปี 2560 เพื่อให้การขายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนในเรื่องการบังคับขายหรือขายพ่วงประกันค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตามธนาคารยืนยันในความเข้าใจผิดสำหรับผู้บริโภคในกรณีที่ว่า หากไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พนักงานธนาคารเสนอ จะทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ จะแยกส่วนกับการพิจารณาสินเชื่อออกจากกัน

ส่วน พ.ร.บ.ที่ออกมานั้น มองว่า อาจจะมีการร้องเรียนค่อนข้างมาก ทำให้ทางการต้องการให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยตัวเอง ธนาคารไม่มีนโยบายที่ยัดเยียดขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ทุกอย่างขึ้นกับการตัดสินใจของลูกค้า

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์การเงินที่ธนาคารเสนอขายจะมีประโยชน์ แต่ผู้บริโภคอาจจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ซึ่งค่าพรีเมียมที่เกิดขึ้นจะคำนวณจากต้นทุน ความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ ซึ่งในท้ายที่สุดผู้ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อย่อมเป็นของผู้บริโภค ไม่ใช่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

“เรื่องการบังคับขายโปรดักต์ นอกจาก คปภ.เราจะมี 12 กฎเหล็กด้วย จะเห็นว่าการขายโปรดักต์ 1 ชิ้น จากเดิมจะใช้เวลา 30 นาที ต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น 45 นาที เพื่อสื่อสารให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากขึ้น”

นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมีความเข้มงวดในการดูแลเรื่องการขายประกัน จะสุ่มตรวจการทำงานของสาขาเป็นประจำ โดยจะดำเนินการ 2 แนวทางด้วยกัน

แนวทางแรก จะมีทีมงานทดลองเป็นลูกค้าและเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยจะดูพฤติกรรมพนักงานขายและวิธีการปฎิบัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่ ส่วนอีกแนวทาง จะเป็นการสอบถามลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะใช้วิธีโทรหาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการว่าได้รับบริการที่ต้องการหรือไม่ และพนักงานที่ให้บริการทำถูกต้องหรือไม่ โดยการสุ่มตรวจจะประมาณ 2 เดือนครั้ง

หากพบว่าพนักงานสาขาไหนหรือคนไหนทำผิดระเบียบจะมีการแจ้งเตือน โดยจะให้ใบเหลืองและใบแดง และจะมีบทลงโทษหากพบว่าทำผิดซ้ำอีกหลังจากได้รับใบเตือน ส่วนกระบวนการลงโทษขึ้นอยู่กับความผิด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน