Breaking การเมือง

รื้อใช้ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ “แทนผอ.” ปนัดดาย้อนยุค บอกความหมายลึกซึ้ง

วันที่ 22 ธ.ค.59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สงขลา ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ดังนั้น จะให้ทุกจังหวัดตั้งคณะอนุกรรมการ กศจ.ด้านต่าง ๆ ขึ้นมาตามลักษณะภูมิศาสตร์ และความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ อีกทั้ง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคีย์แมนสำคัญ ดังนั้น อยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกระตือรือร้น และติดตามการแข่งขันทางการศึกษา จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเป็นประธาน กศจ.และร่วมการประชุมต่าง ๆ ด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นค่อยส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปแทน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

“นอกจากนี้ เร็ว ๆ นี้ ผมจะหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เพื่อเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยปัจจุบันใช้มาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเท่ากันหมดโดยจะขอให้กลับไปใช้มาตรฐานตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ ตามระดับโรงเรียนเหมือนสมัยก่อน ส่วนตัวมองว่าคำว่าครูใหญ่มีความลึกซึ้ง และสื่อความหมายความรับผิดชอบได้ชัดเจนกว่าผู้อำนวยการโรงเรียน” ม.ล.ปนัดดากล่าว