Breaking ข่าว ข่าวภาคใต้

อัพเดทเส้นทางจราจรสายใต้

วันที่ 5 ม.ค.60- เส้นทางการเดินรถของภาคใต้ล่าสุดในช่วงเกิดเหตุน้ำท่วมที่กรมทางหลวงรายงานวันนี้ (5 ม.ค.) มีดังนี้

– เส้นทางจากสนามบินนครศรีธรรมราช – ทุ่งสง ไม่สามารถเดินทางได้
*น้ำท่วมถนนหน้า ม.รามคำเเหง  สาขาวิทยบริการ อ.พระพรหม น้ำสูง 20 ซม.
* แยกสวนผัก น้ำสูง 40 ซม.
* หน้าปั๊มน้ำมันเมืองทอง

– เส้นทางจากสนามบินหาดใหญ่ ไม่สามารถเดินทางได้
* แยกโพธิ์ทอง พัทลุง น้ำสูง 20 ซม.
* แยกสวนผัก น้ำสูง 40 ซม.
* หน้าปั๊มน้ำมันเมืองทอง

– เส้นทางสนามบินตรัง- ทุ่งสง ไม่สามารถเดินทางได้
* เส้นนาโยง/ทางเลี่ยงเมืองตรัง น้ำสูง 30 ซม.
* เส้นห้วยยอด น้ำสูง 40 ซม.
* รัษฎา น้ำสูง 40 ซม.

– เส้นทางสนามบินสุราษฏร์ฯ- ทุ่งสง สามารถเดินทางมาได้แค่หน้าโลตัสทุ่งสง
* แยกหนองหว้า 

ส่วนการเดินรถไฟสายใต้นั้น จากการติดตามสถานการณ์เช้าวันนี้ (5 ม.ค.) ขบวนรถไม่สามาถเข้าถึงสถานีทุ่งสงได้ รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงและขนถ่ายได้ จึงของดเดินขบวนรถที่ออกจจากกทม.วันนี้ (5 ม.ค.) ดังนี้

ขบวนที่ 171/31/37/169/41. 
ขบวนรถที่มีเดินเพื่ออำนวยความสะดวก มี ขบวนที่ 173/167/83/85 /39 และให้ขายตั๋วไม่เกินสถานีสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารที่เดินทางเกินกว่านี้จะไม่มีการขนถ่ายทั้วสิ้น เนื่องจากเส้นทางถนนถูกตัดขาดเช่นเดียวกัน ให้ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารทราบ และคืนเงินเต็มราคา

บขส.ประกาศหยุดเดินรถ 6 เส้นทางภาคใต้ผ่านทุ่งสง หลังระดับน้ำท่วมสูงรถโดยสารไม่สามารถผ่านได้ 

พล.ต.อ.อำนาจ  อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านเส้นทางหลักและเส้นทางสายรองได้ บขส. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดเดินรถชั่วคราวใน 6 เส้นทางภาคใต้ คือเส้นทาง กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – เชียรใหญ่ , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – ปัตตานี – สุไงโกลก , กรุงเทพฯ – สตูล , เส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก และเส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ นอกจากนี้รถร่วมบขส. ที่วิ่งเส้นทางสายสั้นระหว่างจังหวัด (หมวด 3) ไม่สามารถเดินรถได้ 4 เส้นทาง คือ เส้นทางหาดใหญ่ – ชุมพร , หาดใหญ่ -สุราษฎร์ธานี , หาดใหญ่-ทุ่งสง และเส้นทางหาดใหญ่-นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ บขส. จะรายงานให้ทราบต่อไป