Breaking News ข่าว

แชร์ว่อน! โจรมาเลเซีย  ใช้ “เกลือ-น้ำลาย”ผสมกัน  ทำให้กระจกรถแตกได้

กรณีโซเชียล แชร์ คลิปวิดีโอที่อ้างว่า “โจรที่มาเลเซีย แสดงการใช้เกลือกับน้ำลายผสมกัน ทำให้กระจกรถแตก เข้าไปขโมยของในรถยนต์ วิชาโจรที่แฝงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์” 

 

 
คลิปดังกล่าว เป็นการใช้น้ำลายกับเกลือ ทำให้กระจกรถแตกได้ แต่แทบจะไม่มีความเป็นไปได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะในประเทศที่มีหิมะตก มีการใช้เกลือโรยตามพื้นถนนเพื่อละลายหิมะที่จับตัวเป็นก้อนแข็ง และให้ยางรถเกาะกับพื้นถนนป้องกันการลื่นไหล ดังนั้นถ้าคลิปดังกล่าวเป็นความจริง  เกลือบนพื้นถนนที่กระเด็นใส่กระจกรถก็อาจทำให้กระจกรถแตกได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม วัตถุที่จะทำให้กระจกแตกได้ อาจจะเป็นหัวเทียนรถ ซึ่งเป็นเซรามิกที่มีความแข็งแกร่งสูง เนื้อแน่น เผาด้วยความร้อน สูงถึง 1,400 องศาเซลเซียส เมื่อถูกทุบให้แตกก็จะมีความคม เมื่อปาใส่กระจกรถสามารถทำให้แตกได้ เพราะแม้แต่ค้อน หากทุบไม่ถูกจังหวะจริงๆ กระจกรถยังไม่แตกเลย แต่กระจกข้างรถ หรือ เทมเปอร์ มีความอ่อนไหวต่อ ความคม หากถูกของแหลมคมกระทบเพียงเล็กน้อย บางครั้งก็สามารถแตกได้ ทำให้บรรดาโจรมักเลือกทำลายกระจกข้างรถนั่นเอง