การเมือง

ศาลฎีกาฯ สั่งปรับ!  “ม.ล.มิ่งมงคล” 500 บาท  คดีละเมิดอำนาจศาล คุกคามอัยการ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งปรับหม่อมหลวงมิ่งมงคล โสณกุล และพวก คนละ 500 บาท คดีละเมิดอำนาจศาล กรณีคุกคามอาฆาตมาดร้ายอัยการ ระหว่างการไต่สวนคดีรับจำนำข้าว

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านพิพากษาคดีละเมิดอำนาจศาล กรณี หม่อมหลวงมิ่งมงคล โสณกุล หรือ หม่อมเต่านา และนายธรรศ วันพฤหัส อดีตเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา สมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แสดงพฤติกรรมอาฆาตมาดร้ายพนักงานอัยการ ระหว่างการไต่สวนพยานจำเลยในคดีจำนำข้าว 

โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนคดีดังกล่าว และขอให้ศาลทำความเข้าใจกับคู่ความถึงการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการ รวมถึงขอให้ศาลพิจารณาคดีจำนำข้าวเป็นการลับ เพื่อความปลอดภัยของคณะทำงาน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2559 หม่อมหลวงมิ่งมงคล และนายธรรศ ได้เดินติดตามพนักงานอัยการในระยะประชิดและยืนจ้องหน้าพนักงานอัยการ รวมถึงได้บันทึกภาพอัยการไว้ด้วย อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ไม่ปกติในชีวิตประจำวันของอัยการ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัย 

โดยศาล วินิจฉัยว่าพฤติกรรมของ หม่อมหลวงมิ่งมงคล และนายธรรศ โดยการจ้องหน้าและติดตามในระยะประชิด มีเจตนารบกวนการทำงานของพนักงานอัยการและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ดังนั้นจึงพิพากษาให้ หม่อมหลวงมิ่งมงคล และนายธรรศ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาตรา 18 วรรค 2 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 อนุ 1 และมาตรา 33 สั่งปรับคนละ 500 บาท ส่วนกรณีที่อัยการขอให้ศาลพิจารณาคดีรับจำนำข้าวเป็นการลับ ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง เนื่องจากเห็นว่าศาลมีการรักษาความปลอดภัยและตรวจอาวุธอย่างเข้มงวด ดังนั้นประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ารับฟังการพิจารณาคดีจำนำข้าวได้ตามปกติ