ข่าว ประชาสัมพันธ์

PTT เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นตั้ง PTTOR ทำธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก คาดจดทะเบียนปี 2561

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560 เดือนเมษายนนี้ จะเสนอแผนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
นำ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ PTTOR เป็นบริษัทลูกและเป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ปตท.
ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกและจะเสนอขายหุ้นไอพีโอต่อประชาชนทั่วไป
จากนั้นจะแยกบริษัท รวมถึงการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการทำธุรกิจไปยัง PTTOR รวมถึง
เตรียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และทำตามขั้นตอน คาดว่าจะสามารถขายไอพีโอและนำหุ้น PTTOR
เข้าซื้อขายจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ภายในปี 2561 การจัดสรรไอพีโอจะแบ่งให้
ทั้งนักลงทุนทุกกลุ่ม 

บริษัทมีแผนจะลดสัดส่สวนการถือหุ้นใน PTTOR ลงเหลือต่ำกว่า 50% จากปัจจุบันที่ถือ 100%
แต่บริษัทยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ต่อไป เพื่อให้ PTTOR ไม่เป็นบริษัทที่มีสถานะรัฐวิสาหกิจ
เพื่อจะมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ การแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
ในธุรกิจน้ำมันและเท่ากับเพิ่มโอกาส PTTOR ในการขยายธุรกิจออกไปในกลุ่มอาเซียนได้คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น