Breaking การเมือง

“ประยุทธ์” ยัน รัฐไม่แทรกแซง กฎหมายคุมสื่อ 

วันที่ 31 ม.ค. 60 –พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม. กรณีสปท.เสนอกฎหมายควบคุมสื่อและผลักดันตั้งสภาวิชาชีพว่า" เรียกว่ากฎหมายคุมสื่อหรือ ผมมองว่าไม่ใช่ ส่วนในเรื่องสภาวิชาชีพขณะนี้ประเทศเราจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดทุกอาชีพในประเทศไทย ไม่ใช่ใครทำอะไรก็ได้ทั้งหมด ซึ่งเราต้องมาดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เพราะในองค์กรของท่านเองก็ควบคุมไม่ได้มากนัก"
 
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ได้ออกมาควบคุมเพื่อปิดกั้น เป็นการควบคุมเพื่อให้มีจรรยาบรรณ  สื่อก็อ้างแต่จรรยาบรรณ แล้วจรรยาบรรณคืออะไร คือการสื่อสารให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกรับฟัง ติดตาม และเชื่อถือ ซึ่งต้องมีข้อมูลที่สมดุลย์กันทั้งสองทาง ไม่ใช่เอียงข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลาอยู่แบบนี้ทำไม่ได้ มันทำให้ประเทศชาติเกิดความสับสนวุ่นวายประชาชนก็ขัดแย้งกัน รัฐบาล ข้าราชการก็ทำงานไม่ได้ตรงนั้นคือปัญหา

"การที่จะจัดตั้งขึ้นมานั้น สปท.เป็นคนเสนอมาเพราะมองเห็นถึงปัญหาว่า  เราต้องปฏิรูปทั้งหมด ผมไม่ได้ไปสั่งพวกเขา อีกทั้งเรื่องการปฏิรูปสื่อก็อยู่ใน 11 วาระการปฏิรูปด้วย เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนยอมรับได้ โดยสปท.มีแนวคิดจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 13 คน  มีข้าราชการ 4 คน ที่เหลือเป็นผู้แทนองค์กรสื่อและส่วนอื่นๆ ถามว่าคณะกรรมการที่ว่าจะสั่งการอย่างไรในเมื่อทุกคนเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายอยู่ในคณะกรรมการนี้ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่มอบหมายว่าทุกคนจะต้องทำอะไรบ้าง มีการตรวจสอบมาตรฐาน มีการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดมา เพียงแต่ทุกคนต้องไปผ่านมาตรฐานนี้ ไม่ได้คุมว่าไม่ให้นำเสนอข่าว อาชีพอื่นก็ถูกคุมเรื่องวิชาชีพเช่นกัน"

 
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อย่าไปกังวลว่ารัฐบาลจะมาควบคุมเพราะพวกท่านมีคนของพวกท่านอยู่ในนั้น และในคณะกรรมการต้องมีมติร่วมว่าจะทำอะไรอย่างไร ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการที่มีข้าราชการเพียง 4 คนจะสู้ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าราชการที่มี 8 คนได้อย่างไร แต่ไม่ใช่เสนอว่า ไม่ต้องมี ดังนั้นเราต้องปฏิรูปทั้งหมด รวมถึงตนก็ต้องปฏิรูปตัวเองเหมือนกัน ปฏิรูปงานของรัฐบาล องค์กรต่างๆ ก็ต้องปฏิรูปตัวเองทั้งหมดให้เกิดการยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจ ลดความหวาดระแวง ลดปัญหาที่จะเป็นผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและผลกระทบที่จะส่งผลเสียต่อประเทศชาติ 

"อย่าไปหวาดระแวงว่าจะถูกแกล้งปิดรัฐบาลจะสั่งปิด จะไปสั่งได้อย่างไร คณะกรรมการไม่ได้มีมติให้ปิด ถ้าปิดก็ต้องฟ้องร้องกัน มันก็มีวิธีการต่อสู้อยู่แล้ว รัฐไปแทรกแซงไม่ได้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว