ข่าว

เกาหลีสนใจลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง

วันนี้ (1 ก.พ. 60) – หลังการหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เกาหลีแจ้งว่าสนใจเข้ามาร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ทั้ง โครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการรถไฟทางคู่ ซึ่งโครงการแรกที่จะเข้า
มาลงทุนอย่างแน่นอน คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – ระยอง โดยบริษัทเอกชนของเกาหลีเข้ามา
ร่วมทุนกับบริษัทไทย เพื่อแข่งขันประกวดราคา 

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ – ระยอง จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ คณะกรรมการ PPP ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และ เข้าสู่ขั้นตอน
ของคณะกรรมการมาตรา 35 ในเดือนมีนาคม จากนั้นคาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ไม่เกินเดือนเมษายน
ซึ่งวันนี้ฝ่ายเกาหลีไม่ต้องการสิทธิพิเศษใดๆ เพียงแต่ขอให้ได้เข้าร่วมการประมูลโครงการเท่านั้น 

ส่วน อีกหนึ่งโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกัน คือ โครงการรถไฟเชื่อมตะวันออกและตะวันตก
เส้นทางมุกดาหาร-ขอนแก่น-พิษณุโลก-แม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 592 กิโลเมตร ซึ่งเกาหลีต้องการร่วม
พัฒนาโครงการเช่นกัน แต่ต้องรอฝ่ายเกาหลีชี้แจงผลการสำรวจมาให้ทราบอีกครั้ง แต่ที่สำคัญฝ่ายไทย
ได้ขอให้ รัฐบาลเกาหลีพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินของไทยไปเกาหลี แม้ว่าขณะนี้ ไทยยังติดธงแดง เรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการบินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO เพราะไทยมีข้อตกลง
การเพิ่มเที่ยวบินกับเกาหลีตั้งแต่ช่วงก่อนการติดธงแดง และปริมาณนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินมาไทยก็สูงถึง
ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเดินไปเกาหลีสูงถึง 5 แสนคนต่อปี จึงได้ขอให้ทางเกาหลี
นำกลับไปพิจารณา 

ซึ่งฝ่ายไทยจะพาทีมงานเกาหลีไปดูความคืบหน้าในกระบวนการออกใบอนุญาตการเดินอากาศ (AOC)
รอบใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยที่เพิ่มมากขึ้น