Breaking

จี้เลิกสัญญา “BA” สนช.เฉ่ง! “ธนารักษ์” ต้องคืนที่ดิน  “สนามบินสมุย”

สนช.จี้กรมธนารักษ์ คืนพื้นที่ป่าพรุในรันเวย์สนามบินสมุย เหตุไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ยกเลิกปล่อยเช่า ประชาคม-จนท.รัฐในพื้นที่ขีดเส้น 30 วันต้องจบ ด้านผู้บริหารการบินกรุงเทพหลบสื่อ แจ้งตลาดสั้นๆ อ้างมีเอกสารสิทธิถูกต้อง

ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ตามที่คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ตรวจพบ ส่อเค้ายืดเยื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารฝั่งเอกชนในบริษัทการบินกรุงเทพ ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

ล่าสุด พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. กล่าวถึงกรณีที่กรมธนารักษ์ ได้นำที่ราชพัสดุเลขที่ กฎ 958 ต บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ดิน 16 ไร่ 1งาน 53 ตารางวา ตั้งอยู่ปลายรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย มาให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BA) เช่าที่ดิน ทั้งๆเป็นที่สาธารณะ จึงเข้าข่ายบุกรุก เพราะที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นป่าพรุ ที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเล ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้

“กรมธนารักษ์ต้องชี้แจงว่าได้ที่ดินบริเวณนั้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะกรมที่ดินได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินดังกล่าว พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารต่างๆ รวมทั้งได้สอบถามชาวบ้าน และนำมาตรวจสอบตัวบทกฎหมาย พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถนำมาเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ได้ เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน กรมธนารักษ์ก็ต้องรีบคืนที่ดิน หากรู้ว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล เพราะหากยังดำเนินการต่อไปจะเป็นการทำผิดซ้ำ

ส่วนกรมธนารักษ์ไปให้ใครมาเช่า เป็นอีกประเด็นที่น่าจะมีทางออกร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์กับเอกชน

"การถือครองของกรมธนารักษ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมธนารักษ์ต้องคืนที่ดินแปลงนี้ และยกเลิกการปล่อยเช่าให้บริษัทการบินกรุงเทพ แล้วนำมาให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ส่วนกรมที่ดินจะดำเนินการอย่างไรก็ว่าไปตามกฎหมาย"


จี้เคารพสิทธิ์ชุมชน

สนช.ยังมีการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างติดตามว่ามีอะไรคืบหน้าติดขัดตรงไหน ในฐานะเป็นคนเกาะสมุย ชุมชนต้องอยู่ร่วมกัน และสิทธิที่ประชาชนพึงได้ตามกฎหมาย ต้องเคารพสิทธิ์ การเอื้อเฟื้อก็ต้องภายใต้กฎหมาย ไม่ใช่หาช่องว่างไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน

“ปัญหาเกิดจากการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนํ้าท่วม หากปล่อยนานไปความเดือดร้อนสะสมมากขึ้น แม้ชาวบ้านจะได้รับการชดเชยก็ไม่คุ้ม และบริเวณนั้นก็ยังมีถนน มีรถวิ่ง เมื่อถนนชำรุดอาจเกิดอุบัติเหตุ มีความเสียหายเกิดขึ้นต้องใช้งบประมาณซ่อมทุกปี”

ปัจจุบันเกาะสมุยมีการเจริญเติบโตขึ้นมาก เพราะมีการท่องเที่ยว สิ่งต่างๆก็จะมีการนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการครอบครอง การทำธุรกิจ โดยหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็มีการใช้พื้นที่สาธารณะ หากการท่องเที่ยวมีคุณภาพ ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องชี้แจงตามกฎหมาย แบบไม่คลุมเครือ

สัญญาเช่าที่ราชพัสดุระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2572 โดยมีนายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นลงนามร่วมกับนายประดิษฐ์ ทีฆกุล ตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพ มีนายวีระวุธิ ศรีเปารยะ ธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น และน.ส.สำอาง เศรษฐสุข ลงนามในฐานะประธาน

ด้านนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ชุดคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของรัฐ อยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินแปลงดังกล่าว จากเดิมที่ดินได้ถูกถ่ายโอนและส่งมอบให้เป็นที่ราชพัสดุเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ต้องพิสูจน์สิทธิในแง่ของการได้มาของพื้นที่เพื่อตัดข้อครหาว่าใครคือผู้ที่ได้สิทธิใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตัวจริงหากภายหลังพิสูจน์แล้ว ที่ดินแปลงดังกล่าวไม่อยู่ในการดูแลของกรมฯ ท้ายสุดแล้วกรมธนารักษ์ก็ไม่ขัดข้องที่จะจัดสรรให้กับเจ้าของผู้มีสิทธิตัวจริง ไม่ว่าจะเป็นการโอนคืนก็ตาม


ท้องถิ่นจี้ล้มสัญญา 30 วัน

นายรามเนตร ใจกว้างนายกเทศบาลนครเกาะสมุยเปิดเผยผลการประชุมร่วมระหว่างกรมที่ดิน กรมเจ้าท่านายอำเภอและเทศบาล มีมติส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์เพิกถอนสัญญากับบริษัทการบินกรุงเทพโดยให้ยกเลิกการให้เช่าตามที่สนช.สั่งมาภายใน 30 วัน

ก่อนหน้านี้สำนักงานได้เพิกถอนไปแล้วหนึ่งแปลง คือโฉนดเลขที่ 16002 ซึ่งเป็นโฉนดของชาวบ้าน แต่ในขณะที่อีกหนึ่งแปลงคือเลขที่ 15267 ที่อยู่ภายในสนามบิน สำนักงานที่ดินต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่ไม่ทำการเพิกถอนที่ดินภายในสนามบินนั้น เหตุผลมาจากสาเหตุใด


บิ๊ก BA หลบสื่อแจ้งตลาดสั้นๆ

สำหรับความคืบหน้าจากฝั่งผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพนายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 1ก.พ.ว่า บริษัท มีเอกสารสิทธิบนที่ดินสนามบินสมุย และได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ แต่มีการแจ้งให้ส่งเป็นคำถามทางอี-เมล์แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงแต่อย่างใด


ราคากองทุนสมุยวูบ 5%

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย(SPF) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือหลังจากมีข่าวปรากฏบนสื่อ ได้ปรับตัวลดลง 5.35% ปิด 23.90 บาท มูลค่าการซื้อขาย 245.69 ล้านบาท

ปัจจุบันกองทุน SPF ของบริษัทการบินกรุงเทพฯ ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอดและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้เช่าดำเนินกิจการสนามบินสมุยสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579

นายมณฑล จุนชยะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.วรรณฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอันดับ5 ของกองทุน SPF สัดส่วน 1.68% กล่าวว่า ได้ข้อมูลจาก BA ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายจึงมองว่าข่าวที่เกิดขึ้นอาจกระทบในระยะสั้นและปัญหาที่เกิดขึ้นยังต้องใช้เวลาอีกนาน

ส่วน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์สฯยังคงแนะนำซื้อกองทุน SPFประเมินราคาพื้นฐาน 26 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,233 วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2560