Breaking

สั่งหยุดเรียน! สาธิตจุฬาฯ พบเด็กป่วย “ไข้หวัดสายพันธุ์ เอ”

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ หยุดเรียน ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 7 กุมภาพันธ์ หลังมีการตรวจพบนักเรียนฝั่งระดับชั้นประถม ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ ขอความร่วมมือให้นักเรียนใช้เวลาหยุดเรียนตรวจร่างกายเพื่อดูว่ามีอาการติดต่อจากนักเรียนที่ป่วยด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมนิทรรศการศิลปะในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นั้น ยังสามารถเข้าร่วมได้ตามปกติ แม้ไม่มีการเรียนการสอน
 
การพบนักเรียนป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ ทางโรงเรียนได้ออกหนังสือแจ้งให้ทราบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ระบุใจความอย่างย่อว่า พบสถานการณ์โรคดังกล่าวภายในโรงเรียนตลอดสัปดาห์หากแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จึงขอให้นักเรียนเฝ้าระวังพร้อมดูแลตนเองไม่ให้ได้รับอาการติดต่อ พร้อมลงชื่อ รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน

2-5-2017 6-17-53 PM


 
สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ เกิดจากการผสมผสานของไวรัสสายพันธุ์ของคน หมู และนก มีอาการดังนี้ 
– ระบบทางเดินหายใจมีความผิดปกติ อาทิ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ 
– ไข้ขึ้นสูง ประมาณ 38 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า
– อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยในผู้ป่วยบางราย 
-ส่งผลให้เกิดอาการปอดบวม หัวใจวาย และ เสียชีวิตได้
 
นี่คือวิธีป้องกัน 
-หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ หรือ เดินทางไปในสถานที่ระบาด ควรรีบพบแพทย์ในเวลาไม่เกิน 7 วัน 
– รักษาร่างกายให้แข็งแรง 
– ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย 
– หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝูงชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า 
– หากมีอาการควรเก็บตัวอยู่บ้าน และใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนในบ้าน 
– ไม่ควรกินยาแอสไพรินเองก่อนปรึกษาแพทย์ เนื่องจากยาจะออกฤทธิ์รบกวนการทำงานของเกล็ดเลือด