“กรมธนารักษ์” ลงพื้นที่ สอบ “สนามบินสมุย”

กรมธนารักษ์ เตรียมส่งคณะทำงานลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ดินสนามบินสมุย ภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่อธิบดีกรมธนารักษ์ ระบุพร้อมยกเลิกสัญญาเช่ากับบางกอกแอร์เวย์ หากที่ดิน 16 ไร่ท้ายรันเวย์ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยผิดกฎหมาย 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้กรมธนารักษ์จะส่งคณะทำงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาข้อมูลที่คณะทำงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสรุปว่า พื้นที่ดังกล่าวกรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากสรุปได้ว่าการขึ้นทะเบียนโดยผิดกฎหมาย ทางกรมธนารักษ์ก็จะต้องเพิกถอนสิทธิการเช่ากับบริษัทการบินกรุงเทพต่อไป และจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการเยียวยาให้กับบริษัทการบินกรุงเทพที่ทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ด้วย

ทั้งนี้ในสัญญาเช่าที่ดินที่กรมธนารักษ์ทำกับบริษัทการบินกรุงเทพ ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดปี 2572 ข้อ 12 ระบุว่า ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่าคือกรมธนารักษ์ จำเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้น

สำหรับบริษัทการบินกรุงเทพ เจ้าของสนามบินสมุย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์เช่าจากกรมธนารักษ์ มีที่ดิน 16 ไร่ ท้ายรันเวย์ ของสนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อใช้เป็นพื้นที่เขตความปลอดภัยแปลงนี้ คือที่ดินแปลงที่คณะทำงานในระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติให้กรมธนารักษ์ เพิกถอนออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ รวมทั้งให้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่กรมธนารักษ์ทำไว้กับบริษัทการบินกรุงเทพ ภายใน 30 วัน เพราะที่ดินแปลงนี้ มีลักษณะเป็นป่าพรุ ที่รองรับน้ำฝนก่อนระบายลงสู่ทะเล จึงถือว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน