Breaking ข่าว

“ประยุทธ์” ใช้ ม.44  สางปมโกงสอบเข้า “อบจ.-อบต.-เทศบาล”

วันที่ 21 ก.พ.60 – พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคสช.ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การส่วนบริหารตำบล (อบต.) และเทศบาล ซึ่งพบว่าปัญหาทั้ง 3 หน่วยงานมีการทุจริตมาก  โดยเฉพาะการสอบที่ผ่านมา หากหน่วยงานใดมีตำแหน่งว่าง จะมีการทุจริตในการสอบ
   
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โดยมีนักวิชาการระดับสูงในมหาวิทยาลัยชื่อดังไปเป็นประธานออกข้อสอบแล้วไปเรียกรับเงิน ทำนองเดียวกันมาตรฐานข้อสอบบางพื้นที่ก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะสรรหานักวิชาการที่จะออกข้อสอบตามมาตรฐานไม่ได้ 

"บางทีเอาครูพละ เอาครูประถม เอาครูมัธยมมาออกข้อสอบ อีกทั้งมีความสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะแยกสอบตามพื้นที่ ต่างๆ สอบไม่พร้อมกัน เพราะฉะนั้นปัญหาข้างต้น คสช.จึงอาศัยอำนาจมาตรา44 ให้คณะกรรมการกลาง ข้าราชการ อบจ.  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้อยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ส่วนจะมี17 คน โดยมีผู้แทนโดยตำแหน่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน และผู้แทนจากหน่วยนั้นๆ อีก 6 คน โดยคำสั่งนี้ออกมาบังคับใช้ เพื่อให้คณะกรรมการกลางทั้ง3 หน่วย ทำหน้าที่ออกข้อสอบ จัดให้มีการสอบรวม มีข้อสอบเดียวกันเป็นไปตามมาตรฐาน และสอบพร้อมกัน เพื่อป้องกันการทุจริต และตรวจสอบได้ รวมทั้งป้องกันการสูญเสียงบประมาณ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว
  
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า คำสั่งมาตรา 44 ดังกล่าวยังสามารถแก้ไขเรื่องการปรับย้ายในอบจ. อบต. และเทศบาล โดยการปรับย้ายมีองค์ประกอบ 3 เรื่อง คือ 1.เจ้าตัวสมัครใจอยากย้าย 2.ต้นสังกัดเดิมไม่ขัดข้อง 3.หน่วยงานใหม่พร้อมรับ แต่ที่ผ่านมาจะติดขัดกรณีที่ต้นสังกัดเดิมไม่ปล่อยตัว จึงทำให้เกิดการเรียกรับสินบนกัน เพราะฉะนั้นตามมาตรา44 หากข้าราชการคนใด ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ต้องให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้พิจารณาให้ย้ายได้เป็นเฉพาะกรณีรายๆไป