Breaking News

“อาคม” ชี้เด้งผู้ว่ารฟท.ไปสำนักนายกฯ เหตุผล “มีทุกมิติ” หวังบอร์ดใหม่เร่งงาน

วันที่ 23 ก.พ.60-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันนี้ว่า การออกคำสั่ง ม.44 มี 2 ส่วนคือ 1. การปรับปรุงคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)  2.การปลดนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร อดีตผู้ว่าร.ฟ.ท.ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงที่งานและโอกาสต่างๆของร.ฟ.ท.เริ่มที่จะเข้าสู่การปฏิบัติ มีการประกวดราคา การปรับปรุงบอร์ดให้มีความหลากหลายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การกำกับดูแลโครงการที่ในปีนี้ ร.ฟ.ท.จะมีโครงการรถไฟรางคู่ออกมาอีก 9 เส้นทาง บางโครงการยังล่าช้าอยู่ รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง ส่วนโครงการที่ประกวดราคาแล้ว ก็นำไปสู่การปฏิบัติ ให้บอร์ดเข้ามากำกับการทำงานของ ร.ฟ.ท. ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับภารกิจที่ร.ฟ.ท.เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามกรอบระยะเวลา

ผู้สื่อข่าวถามนายอาคมว่า จากรายชื่อของบอร์ดชุดใหม่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการบอร์ดชุดเดิม มีกรรมการบอร์ดชุดใหม่เพิ่มเข้ามาเพียง 3 -4 คนเท่านั้นจะแตกต่างจากเดิมได้อย่างไร นายอาคม ตอบว่า จะช่วยใน 3 ส่วน คือ 1.โครงการที่อยู่ในระหว่างการนำเสนอกระทรวง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2.ขั้นปฏิบัติ หรือขั้น ประกวดราคา ที่โครงการรางคู่บางโครงการยังล่าช้าออกมาหลายเดือนแล้ว ทั้งการส่งมอบพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อย หรือมีข้อร้องเรียนอย่างช่วงจิระ-ขอนแก่น ที่อาจแบ่งพื้นที่หมู่บ้านออกเป็น 2 ส่วน ที่ผ่านมานายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคมก็ต้องเข้าไปแก้ไขและสร้างความเข้าใจ 3.การติดตามเพื่อให้เกิดผล ถ้าโครงการใดก่อสร้างแล้วก็ต้องลงไปดูในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการ หรือต้องไปช่วยแก้ไขปัญหาโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ก็เป็นเหตุผลที่จะต้องมีบอร์ดเข้ามาช่วย ซึ่งตามจริงแล้ว ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างเสนอแก้ไข พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะให้เพิ่มจำนวนกรรมการบอร์ดจากเดิมที่มีเพียง 7 คน จะปรับเปลี่ยนให้เพิ่มขึ้น และให้มีอำนาจในการกำกับดูแลมากขึ้น

เมื่อถามว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ต้องปลดนายวุฒิชาติ เรื่องความล่าช้าคือเหตุผลเดียวหรือไม่ มีปัญหาเรื่องการทุจริตหรือไม่ นายอาคม ตอบว่า คงเป็นทุกมิติ ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องให้โปร่งใส ก็ต้องสร้างความมั่นใจ เพราะโครงการจะทยอยเข้ามาจำนวน และมีแต่ละโครงการมีมูลค่าที่สูง    เมื่อถามต่อว่า แสดงว่าไม่มั่นใจในตัวนายวุฒิชาติใช่หรือไม่ นายอาคมตอบว่า ทำได้ในระดับหนึ่ง เพียงแต่ว่าต้องการให้บอร์ดกับตัวผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.ลงไปดูให้ใกล้ชิดมากขึ้น ไม่มีนอกมีใน ซึ่งจะมีบอร์ดขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งผู้ว่าการไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรักษา แต่ก็มีอำนาจเต็มเทียบเท่ากับผู้ว่าการตามปกติ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้งานเกิดความล่าช้า