Breaking News ข่าว ข่าวภาคเหนือ

สธ.ห่วงหมอกควันภาคเหนือ วาง 3 มาตรการช่วยชาวบ้าน

วันที่ 27 ก.พ.60-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงสถานการณ์หมอกควันไฟในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่พบปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน  อยู่ที่ 156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน อาทิ เกิดอาการระคายเคืองตา แสบตา หายใจอึดอัด  รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี  กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ ดำเนินการดังนี้  

1.แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย มีสำรองทั้งในส่วนกลาง เขตสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 2.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประสบภัย  3.ร่วม กับหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) ในทุกอำเภอ  สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ  โดยอาจจะดัดแปลงห้องประชุมหรือห้องที่โล่ง  แต่มีประตูหน้าต่างมิดชิด มีระบบปรับอากาศแบบมีตัวกรองอากาศ 
 
ขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ  หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ระมัดระวังการสูดดมหมอกควันเข้าไปในร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกาย  ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านเรือนหรืออาคาร ดื่มน้ำมากๆ หรือใช้น้ำเกลือกลั้วคอ ป้องกันการเจ็บคอ หากต้องออกจากบ้าน ควรใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูก หรือใส่หน้ากากอนามัย  งดการสูบบุหรี่ งดเผาขยะ หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยา และอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที   ในส่วนของการขับขี่พาหนะควรเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หากเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคทางเดินหายใจ และในเด็กจะมีอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระคายเคือง แสบตา แสบจมูก น้ำมูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจลำบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน  อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ลดการเผาป่า เผาขยะ เพื่อลดหมอกควัน เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน