Breaking News ข่าว

ร้อง “ครูหยุย” ค้านกกท. หนุน “เกมออนไลน์” เป็นกีฬา 

วันที่ 10 มี.ค.60-ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นางศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาจากเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เครือข่ายผู้ปกครอง และเครือข่ายครอบครัวกว่า 20 คนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้ชะลอการส่งเสริมให้ E-Sports หรือเกมอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ให้เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง 

เนื่องจากไทยยังมีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ค่อนข้างค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องการเสพติดเกม เสพติดอินเทอร์เนต การล่อลวง การเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเป็นอันตราย เช่น สื่อลามกอนาจารและความรุนแรงแก่เด็ก และเยาวชนยังขาดทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ จึงเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เพราะอาจเป็นการซ้ำเติมปัญหา จึงขอให้ภาครัฐทบทวนและเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างมาตรการความร่วมมือในการจัดการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายวัลลภ กล่าวว่า กรรมาธิการได้ติดตามเรื่องนี้และมีความเป็นห่วง โดยวันที่ 15 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเด็กติดเกมมากขึ้น และจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านเด็กที่มีคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี และพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ไปดำเนินการต่อไป