Breaking ข่าว

“พาณิชย์” ไม่ถอย! งัดกฎหมายแข่งขันทางการค้า คุมเข้ม! ค้าออนไลน์

กระทรวงพาณิชย์ งัดพระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า -กฎหมายราคาสินค้าและบริการ ควบคุมร้านค้าออนไลน์ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค
 
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (อี-คอมเมิร์ซ) เนื่องจากปัจจุบันกระแสการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
 
ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าในปี 2559 มีผู้ค้าออนไลน์ในประเทศไทย กว่า 5 แสน 2 หมื่นราย มีมูลค่ารวมกว่า 2.52 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด แต่มีผู้ขึ้นทะเบียนร้านออนไลน์ เพียง 2 หมื่น 1 พันราย ราย คิดเป็น 4% ของร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีจำนวนน้อย
 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บอกว่า เพื่อให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นช่องทางการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับอย่างสมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนฯ DBD Registered เพื่อยืนยันตัวตน โดยนำเครื่องหมายฯ ดังกล่าวติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์นั้นๆ 

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะติดตามพฤติกรรมการค้าของผู้ประกอบธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง กรณีที่มีการร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต กรมการค้าภายในมีมาตรการในการกำกับดูแลอยู่แล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า พ.ศ.2542 รวมทั้ง ในปี 2560 นี้ กฎหมายราคาสินค้าและบริการได้กำหนดมาตรการให้การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ต้องแสดงราคาขายพร้อมทั้งชนิด ประเภท ขนาด อื่นๆ รวมทั้ง ค่าบริการขนส่งสินค้าให้ชัดเจน และห้ามขายเกินราคาที่แสดงไว้ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนของมาตรการภาษี กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดเก็บภาษีการค้าออนไลน์