Breaking ข่าว เศรษฐกิจ

กลุ่มโกลบอลวันตัดญาติ ฟ้องหมอวิชัย IFEC ล้มละลาย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2560 บริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด ได้ฟ้องคดีล้มละลายนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ที่เป็นลูกหนี้ต่อศาล  โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับฟ้องในคดีล้มละลายเลขที่ 861/2560 แล้ว และศาลล้มละลายได้นัดพิจารณาคดีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา

คดีนี้ มีมูลฟ้องว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท และในฐานะส่วนตัว ได้กล่าวอ้างว่า หนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด เป็นหนี้ปลอม หรือเป็นหนี้ที่โกลบอลวันร่วมกับอดีตผู้บริหาร IFEC ฉ้อฉลร่วมกันทำขึ้นโดยไม่เคยมีมูลหนี้กันอยู่จริง ทำให้ IFEC ต้องจ่ายเงินให้แก่โกลบอลวัน ไปแล้ว 355 ล้านบาท ทางบริษัทสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด จึงได้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันรักษาสิทธิตามกฏหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาไปด้วย 

โดยได้ฟ้องคดีแพ่งในข้อหา เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ฟ้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ไว้ต่อศาลแล้ว  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ โกลบอลวันแจ้งว่า ถึงตอนนี้บริษัทได้ฟ้อง ล้มละลาย , ฟ้องอาญาฐานหมิ่นประมาท , ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท จาก IFEC และนายแพทย์วิชัยเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.753/2560

นอกจากนี้  ผู้ถือหุ้นโกลบอลวัน 3 คน ในตระกูลสุวรรณมงคล ประกอบด้วย นางสาวน้ำพราว สุวรรณมงคล, นายกลางชล สุวรรณมงคล และนางสาวออมทอง สุวรรณมงคล ได้ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก IFEC และนายวิชัย คดีละ 50 ล้านบาท รวม 3 คดี เรียกค่าเสียหายจาก IFEC และนายแพทย์วิชัย 150 ล้านบาท , ฟ้องคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท 2 คดี รวมทั้งสิ้น 8 คดี อันเป็นผลจากที่นายวิชัยและ IFEC ฟ้องและทำการเผยแพร่ข่าวว่า หนี้ของโกลบอลวันเป็นหนี้ปลอม

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

หนังสือของบริษัทบริหารสินทรัพย์ โกลบอลวันระบุว่า ในความเป็นจริงแล้วโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บจก.โรงแรมดาราเทวี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ในคดีหมายเลขแดง ฟ.43/2553 ของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและหนี้รับโอนมาโดยชอบจากธนาคาร เมื่อหนี้ของโรงแรมดาราเทวี เป็นหนี้ที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ และเป็นหนี้ที่มีมาก่อนโรงแรมจะถูก IFECซื้อหุ้นไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58 แล้วกลายเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ความจริงจึงไม่ใช่เป็นหนี้ปลอมหรือหนี้ฉ้อฉลเพื่อให้โจทก์ได้รับเงินไป 350 ล้านบาท การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงจึงฟ้องร้องทางแพ่ง อาญาและฟ้องล้มละลาย เพราะปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับบริษัท