Breaking News ข่าว

“ไทย” ห้าม!  นำเข้าสัตว์ปีกมาเลเซีย ป้องหวัดนก

วันที่ 16 มี.ค.60–นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศมาเลเซีย หลังจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE ประกาศพบโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง สายพันธุ์ H5N1 ในมาเลเซีย โดยด่านชายแดนทุกแห่งที่ติดกับมาเลเซียจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

และทำให้มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านชาติล่าสุดที่ไทยประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีก ต่อจากลาว กัมพูชา เวียดนามและเมียนมา 

ถึงแม้มาเลเซียจะไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าสัตว์ปีกส่งออก เช่น ไก่ แต่มีการนำเข้าสัตว์ปีกพื้นเมืองจากมาเลเซียมาก เช่น นกเขาชวาเสียง นกปรอทหัวจุก ไก่พื้นเมืองมาเลเซีย ซึ่งนิยมนำเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ของไทย
 
การพบไข้หวัดนกในประเทศมาเลเซีย พบที่รัฐกลันตัน ซึ่งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส เริ่มระบาดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเริ่มพบสัตว์ปีกตาย 15 ตัว และหน่วยงานสัตวแพทย์ของมาเลเซียได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในประเทศ และสั่งทำลายสัตว์ปีก
 
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกตามแนวชายแดนใต้ ในรัศมี 10 กิโลเมตร จากชายแดนมาเลเซีย เพื่อตรวจหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รวมทั้งกำชับให้ด่านกักกันสัตว์ตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกต้องมีใบอนุญาต พร้อมทั้งตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน ให้กับรถทุกคันที่ผ่านมาด่านชายแดน