Breaking

ธรรมกายโต้! กระแสข่าว “วัดแตก” ยันพรุ่งนี้คืนแน่พัดยศ “ธัมมชโย-ทัตตชีโว”

วัดพระธรรมกายโต้กระแสข่าววัดแตก ไร้ความขัดแย้งภายในวัด ยืนยัน คืนพัดยศพระธัมมชโย-พระทัตตชีโว พรุ่งนี้(20 มี.ค.) แน่นอน

วันที่ 19 มี.ค.60–พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วย ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ระบุถึงบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย พศ.ได้ส่งหนังสือแจ้งทางวัดพระธรรมกายแล้วว่า ขอให้งดจัดกิจกรรมของวัดช่วงนี้ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนกระแสข่าว จะเสนอพระเถระมาจัดระเบียบวัดพระธรรมกายนั้น ยังไม่มีการพูดถึงเช่นเดียวกับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระธรรมกายรูปใหม่ จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ว่า จะเป็นพระภายในวัดหรือนอกวัด โดยไม่ต้องคำนึงถึงมหาเถรสมาคม (มส.) เนื่องจากวัดพระธรรมกาย อยู่ในฐานะวัดราษฎร์ ไม่ใช่พระอารามหลวง

ส่วนการดำเนินการคืนพัดยศพระธัมมชโย และพระทัตตชีโวนั้น วัดพระธรรมกายได้รับหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีแล้ว และจะดำเนินการนำส่งคืนในวันพรุ่งนี้ (20 มี.ค.)

1

2

สำหรับความสำคัญของพัดยศ คือ พัดเกียรติยศอันเป็นเครื่องราชสักการะอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พระภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ เป็นการประกาศเกียรติคุณเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามอย่างโบราณราชประเพณี

3

4

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ขณะนี้ สำนักคดีการเงินการธนาคาร ดีเอสไอ ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอตรวจสอบบุคคลที่นำเงินวัดพระธรรมกายไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เบื้องต้นมี 4 ราย ได้แก่ 1.พระเผด็จ ทัตตชีโว หรือพระเผด็จ ผ่องสวัสดิ์ 2.น.ส.รัชดาพรรณ อิทธิวรากร 3.น.ส.พัชรี วชิรศักดิ์พานิช 4.นายสมชาย จิตตะนิธิ และกำลังขยายผลว่ามีบุคคลอื่นๆ อีกหรือไม่ ขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบของทีมข่าวสปริงนิวส์ พบว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีนายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช นามสกุลเดียวกับ น.ส.พัชรี วชิรศักดิ์พานิช ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 100 ล้านหุ้น